SŠ IVANA MEŠTROVIĆA - Poljana 1, 22320 Drniš, tel: (022) 886 114, fax: (022) 886 933, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ruksak (pun) kulture - edukativni program i radionica

. Objavljeno u Novosti

U utorak 12.11.2019. godine, učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, usmjerenje opća gimnazija i elektrotehnika, sudjelovali su u umjetničko-edukativnom programu i radionici u sklopu Ruksaka (punog) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi.

Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 100 događanja u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od (najviše) 40 kulturno-umjetničkih programa pripremljenih za potrebe programa.

SŠ Ivana Meštrovića Drniš tako je svojom prijavom dobila mogućnost pridružiti se navedenom programu i realizirati radionicu pod nazivom Sve(i)mir II „Kvantni svemir u neprestanom kretanju“ – svemir očima umjetnika.

Učenici su povezali znanja iz predmeta likovne umjetnosti, povijesti i prirodnih znanosti na temu svemira, planeta Zemlje, gravitacije, zvijezda, galaksije, atoma... Glavni dio samog projekta bila je radionica izrade instalacije koja je naposlijetku i postavljena u prostoru škole. Učenici su aktivno i maštovito pristupili projektu te je sama aktivnost djelovala na razvijanje fine motorike i na sposobnost kombiniranja riječi, vizualnih znakova i materijala, kreativno i asocijativno promišljanje, oblikovanje suodnosa znanosti i umjetnosti, razvijanje duhovnih i moralnih dimenzija kod učenika, razvijanje kritičkog promišljanja, upoznavanje kompleksnih pojmova i povezivanje s osnovnim znanjem.

PROGRAMI